تبلیغات
همه چیز اینجاست - توسعه مشارکت در کمیته امداد امام خمینی
همه چیز اینجاست
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان مقاله: بررسی راهکارهای موثر توسعه ی مشارکت های مردمی در
کمیته امداد امام خمینی (ره)
عبدالرضا هژبر راجعونی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده:
مقاله حاضر با هدف تشریح و تبیین مشارکت های مردمی در کمیته امداد امام خمینی
(ره)انجام گرفته، حاصل پژوهش اسنادی، کتابخانه ای و بر اساس تجربی مورد
بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، تعریف مشارکت های مردمی، توسعه،
تاریخچه مشارکت های مردمی و روش تعامل با مردم مورد بررسی قرار گرفته است
که نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در توسعه مشارکت های مردمی مفید باشد.
چراکه به نظر می رسد کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از 35 سال تلاش و خدمت
فراگیر و مخلصانه در مرحله تجدید قوا و تقویت با جایگزینی نیروی انسانی جدید
قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: تعامل و مردم، توسعه و مشارکت های مردمی
مقدمه:
در دین مبین اسلام دو نوع عبادت فرض است:
یک( عبادتی که بیشتر جنبه فردی داشته مثل: نماز، روزه، قرائت قرآن و ... که در آن
انسان مستقیما با خداوند راز و نیاز می کند.
دو) عبادتی که بیشتر جنبه اجتماعی دارد مانند: انفاق، احسان، صدقه و ... که در آن
انسان از طریق کمک به همنوع خودش مسیر تقرب را می پیماید.
در این زمینه و به عنوان نمونه یکی از مشخصه های مهم و بی بدیل در جامعه اسلامی
نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که به دلیل مردمی بودن(مشارکتی)
توانسته است پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خدمات متنوع خود را در
همه نقاط ایران بگستراند. بهره مندی از چنین محبتی را در کمتر کشوری همانند
کشور عزیزمان می توان جستجو نمود اکثر مشارکت های خودجوش در تفکرات،
باورها و اعتقادات مذهبی و دینی این مردم ریشه ای عمیق دارد اعتقاداتی که آنان را
همانند زنجیری محکم و استوار به یکدیگر متصل نموده است.
امروزه مقوله ی مشارکت مردم شرط موفقیت و توفیق در هرنوع برنامه کلان اقتصادی،
اجتماعی و توسعه به شمار می رود و علت این امر هم گسترگی و تنوع زمینه های
مشارکت است. مشارکت به صورت یک اصل اعتقادی مورد احترام و توجه است و
به صورت یک اصل در فرهنگ ما رسوخ کرده و در تمام مراسمات و فعالیت های
ما ریشه دوانیده است.
تعریف مشارکت:
از مشارکت تفسیرها و تعاریف زیادی بیان شده است. کلمه مشارکت در لغت به
معنی شرکت کردن است. در جامعه شناسی، مشارکت به معنای حالت یا وضعی
می باشد که فرد به گروهی خاص تعلق داشته و سهمی در آن دارد اما مشارکت گاهی
به معنی شرکت فعالانه در گروه جهت به ثمر رساندن یک فعالیت اجتماعی است.
در حقیقت مشارکت به فرآیندی اطلاق می شود که افراد طی آن اقدام به عمل جمعی
هدف از مشارکت، « . نموده یا رفتار خود را معطوف به تحقق هدفی مشترک می نمایند
». توانمندسازی افراد برای مشارکت خودجوش است
مشارکت مردمی می تواند اشکال و درجات گوناگونی پیدا کند. مانند: همکاری،
همیاری، همبستگی، سازگاری و ...
تعریف توسعه:
در حقیقت توسعه به معنای نوعی پیشرفت می باشد و عبارت است از تحول و
دگرگونی از وضعی به وضع دیگر.
تاریخچه مشارکت در ایران:
تاریخ مشارکت در امر کمک و یاری به دیگران در ایران به زمان های بسیار دورتر از
آنچه در اسناد و مدارک برجای مانده برمی گردد. بنابراین مشارکت مردم در محرومیت
زدایی از چهره جامعه در حقیقت یک خواست همگانی است. از این رو همه دستگاه
های مسئول در کشور باید خود را با این خواست هماهنگ سازند. ریشه های این
گونه همیاری به دشواری زندگی در طبیعت خشن و طاقت فرسای سرزمین ما مربوط
می شود. کمبود دائمی آب در اغلب نقاط ایران، زمستان های سخت مناطق کوهستانی،
طوفان های ویرانگر، سیل، زلزله و ... از جمله عواملی بودند که مردم این سرزمین
کهن را به تعاون و دستگیری به یکدیگر ترغیب می کرد.
در آیین های باستان ایرانیان را به روش های مختلف مشارکت به دستگیری و امداد
تشویق و ترغیب می کردند. در دین مبین اسلام نیز کمک و مساعدت به تنگدستان،
افراد سالخورده، ایتام و زنان بی سرپرست مورد تاکید فراوان است. با تدبیر در آیات
نورانی قرآن و احادیث متعدد نبوی و ائمه اطهار)ع( این نتیجه حاصل می شود که
دین مبین اسلام بیشتر از سایر ادیان به امر کمک و مساعدت به نیازمندان تاکید و
توصیه نموده است.
در مطالعه زندگی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار مصادیق کمک به افراد نیازمند،
محروم و مستمند را شاهد هستیم. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حضرت امام
خمینی(ره) بیان فرمودند که با توجه به آرمان های مقدس نظام، حضور مردم و
مشارکت آنان زمینه ساز توفیق و سربلندی نظام جمهوری اسلامی در تمامی
عرصه هاست و از آنجایی که کمک به محرومین و مشارکت مردم در زدودن فقر و
محرومیت امری اساسی و تعیین کننده است، بر همین اساس نهاد مقدس کمیته امداد
را جایگاهی برای سازماندهی ارزش های اعتقادی و تعمیق آن در رفتار و بینش افراد
جامعه دانستند.
روش های تعامل و مشارکت کمیته امداد با مردم:
به جهت زدودن فقر از جامعه ایجاد زمینه های مناسب جهت جذب کمک های مردمی
ضروری می باشد، به ویژه جامعه ای که از یک سو بر اساس الگوی اسلامی و وحدت
عقیده و مکتب استوار است و از سوی دیگر، باورهای ملی و فرهنگی نیز حس نوع
دوستی را تقویت می نماید. لذا همین باورهای دینی و مذهبی موجب می شود
نه تنها افراد جامعه نسبت به گرفتاری ها و مشارکت برادران و خواهران خود احساس
بی توجهی نکند بلکه در جهت یاری آن ها گام بردارند.
روش های مناسب جهت اخذ کمک های مردمی و جلب مشارکت آنان:
الف( طرح های مبتنی بر آموزه های قرآنی
اکرام ایتام
صدقات
نذورات
اطعام و افطاری
زکات مال
زکات فطریه
کفارات
آزادی زندانیان
کمک به حوادث غیر مترقبه و آسیب دیدگان حوادث
تامین جهیزیه
احسان دانش آموزی
جشن عاطفه ها
جشن نیکوکاری
فعالیت های داوطلبانه افراد و سازمان ها
جمع آوری کمک برای حمایت از مردم مسلمان و
مظلوم جهان
ب) طرح های ملی
ج) طرح های منطقه ای
محسنین
ب) طرح های ملی شفا
همیان مولا
احسان کشاورز
طرح رضوان
سایر طرح ها
راهکار های موثر در توسعه مشارکت های مردمی:
-1 تشکیل اتاق فکر از نخبگان فکری و علمی دانشگاهی جهت ارائه افکار نو و
راهکارهای جدید
-2 توجه به میراث ماندگار تجربه افرادی که طی سال های گذشته مخلصانه در این
مسیر اقدام نموده اند.
-5 ایام سازی بیشتر در کمیته امداد امام خمینی (ره) (عاطفه ها و نیکوکاری)
-4 استفاده از نیروهای داوطلب خصوصا جوانان و بالاخص زنان که می توانند نقش
موثری در افزایش جلب مشارکت های مردمی داشته باشند.
-3 جهت تبلیغ از برنامه سراسری تلویزیون استفاده گردد.
-6 ایجاد ارتباط هدفمند و هماهنگ با موسسات عام المنفعه، شبکه های مردمی و
خیرین به منظور توسعه مشارکت های مردمی در جامعه
-7 ایجاد بانک اطلاعات خیرین و موسسات عام المنفعه جهت تعامل با آنان.
نظرات بزرگان جهت کمک به همنوعان:
امام رضا (ع) می فرمایند: خداوند ثروتمندان را مکلف ساخته تا برای اداره امور
بیماران زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند. (نقل از عیون اخبار الرضا(ع) ،
 ج 2، ص 98
امام صادق (ع) می فرمایند: خدای متعال ثروتمندان و بینوایان را در اموال شریک قرار
داد، پس ثروتمندان حق ندارند به غیر شریکانشان بدهند )حکیمی، 1571 ، به نقل از
( وسائل، ج 6، ص 131)
با دقت در آیات قرآن آشکار می شود که یکی از اهداف اسلام از میان برداشتن
اختلافات و بی عدالتی های اجتماعی میان غنی و ضعیف است. برای رسیدن به این
هدف برنامه وسیعی در نظر گرفته است از جمله پرداخت مالیات های اسلامی از
قبیل زکات، خمس، صدقات و مانند آنان و تشویق به انفاق و قرض الحسنه و کمک
های مختلف مالی و از همه مهمتر زنده کردن روح ایمان و برادری در میان مسلمانان مکارم شیرازی، 1574 ، ج 2، ص 517
نتیجه:
از آنجاییکه انسان ها بر فطرت اجتماعی خلق شده اند و مدنی بالطبع هستند. برحسب
ضرورت، زندگی آنها هم بر پایه اجتماع بنا شده و همین امر سبب شده تا برای بهبود
و رفاه حال همنوعان و رفع مشکلات و تنگناهای گروه های نیازمند جامعه به کمک
به همنوع خود اقدام کنند و در راه رسیدن به هدف خود یعنی یاری رساندن به
نیازمندان جامعه گام های موثری را بردارند.
همچنین فراهم نمودن مسیر مناسب برای احیاء و ترویج فرهنگ حسنه انفاق از طریق
نهادینه کردن مشارکت مردم سبب خواهد شد تا کمیته امداد امام خمینی (ره) در
گشودن فضای اعتماد برای دستیابی به خدمات مطلوب به محرومین با اتکا به کمک
های مردمی به موفقیت های بیشتر برسد. در این زمینه ویژگی برجسته مشارکت افراد،
داوطلبانه بودن آن هاست. زیرا نتایج نشان دهنده آن است در فعالیت هایی که افراد
داوطلبانه حضور پیدا می کنند میزان موفقیت بسیار بالا خواهد بود و برعکس در
فعالیت های که افراد مجبور به مشارکت شوند، میزان موفقیت پایین خواهد بود.
منابع:
1) حسینی بهشتی سید علیرضا و هادی 1593 ، نقش اعتمادسازی در افزایش مشارکت
عمومی از دیدگاه امام خمینی (ره)
2) حکیمی، محمد، به نقل از وسائل الشیعه، جلد 2
5)طوسی، محمد علی 1571 ، مشارکت به چه معناست؟، فصلنامه ی مدیریت دولتی
4)فراهانی فرد، سعید 1571 ، نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام
3)مجموعه مقالات همایش ملی توسعه ی مشارکت های مردمی 1599 ، چاپ اول
6)محسنی، منوچهر 1578 ، بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی –
فرهنگی در ایران
7) مکارم شیرازی، ناصر 1574 ، تفسیر نمونه، جلد دوم و سوم و هشتم، چاپ اول
                "خدایا چنان کن سرانجام کار    تو خشنود باشی و ما رستگار"
نوع مطلب : علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 29 بهمن 1393
پنجشنبه 10 مرداد 1398 02:28 ب.ظ

You suggested it really well.
online pharmacies pharmacy canadian pharmacies that ship to us canadian online pharmacies legal buy vistagra online safe top rated canadian pharmacies online legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy viagra canadian drug store canada online pharmacy
یکشنبه 2 تیر 1398 04:10 ق.ظ

Cheers, I enjoy this.
cialis canada on line cialis baratos compran uk cialis coupons cialis 5mg prix comprar cialis navarr buy cialis online legal purchase once a day cialis tarif cialis france generic cialis soft gels cialis 20 mg best price
جمعه 31 خرداد 1398 03:33 ق.ظ

Helpful forum posts. Thank you!
we recommend cialis best buy tadalafil 10 mg cialis therapie enter site very cheap cialis cialis prezzo in linea basso cialis generico cialis per paypa viagra cialis levitra cialis online napol cialis canada on line
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:12 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
comprar cialis 10 espa241a cialis 20 mg effectiveness cialis cuantos mg hay cialis canada on line viagra cialis levitra tadalafil tablets cialis cuantos mg hay enter site 20 mg cialis cost bulk cialis purchase once a day cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:26 ق.ظ

Superb write ups, Regards!
non 5 mg cialis generici cialis kamagra levitra cialis italia gratis viagra or cialis cuanto cuesta cialis yaho buy cialis cheap 10 mg cialis therapie cialis ahumada cialis tablets buy generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 02:22 ق.ظ

You said it nicely..
online cialis calis look here cialis order on line cialis generika discount cialis cialis prezzo al pubblico cialis 30 day trial coupon overnight cialis tadalafil buying cialis on internet 5 mg cialis coupon printable
پنجشنبه 22 فروردین 1398 04:59 ق.ظ

Appreciate it, Numerous write ups.

canadian viagra best canadian mail order pharmacies canadian mail order pharmacies canadian online pharmacies legal canadian pharmacies online prescriptions canada pharmacies account most reliable canadian pharmacies canadian prescriptions online canadian medications by mail canadian prescriptions online serc 24 mg
یکشنبه 28 بهمن 1397 04:30 ب.ظ
Admiring the time and energy you put into your site and detailed information you offer.
It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed material.
Excellent read! I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds
to my Google account.
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Really a lot of very good facts!
cialis prices cialis for sale south africa cialis canada on line cialis 100 mg 30 tablet rx cialis para comprar best generic drugs cialis cialis generico en mexico cialis 20 mg cut in half safe dosage for cialis cialis bula
سه شنبه 13 آذر 1397 03:57 ب.ظ

With thanks! Awesome information.
dosagem ideal cialis cipla cialis online cialis sicuro in linea cialis 20mg preis cf cialis soft tabs for sale only here cialis pills cialis wir preise cialis 5 effetti collaterali cialis pills boards only now cialis for sale in us
دوشنبه 12 آذر 1397 04:27 ب.ظ

Wonderful write ups. Thank you!
canadian discount cialis legalidad de comprar cialis cialis 20 mg best price cialis for daily use cialis savings card buy cialis online cheapest price cialis wal mart pharmacy cialis dosage cialis 5 mg para diabeticos recommended site cialis kanada
دوشنبه 12 آذر 1397 04:19 ق.ظ

Thank you! I value it!
cialis reviews cialis generico milano viagra vs cialis vs levitra we recommend cialis info walgreens price for cialis viagra vs cialis we choice cialis uk cialis alternative cialis generic tadalafil buy wow look it cialis mexico
یکشنبه 11 آذر 1397 03:50 ب.ظ

You actually suggested it terrifically.
cialis generico en mexico how to purchase cialis on line purchasing cialis on the internet tadalafilo preis cialis 20mg schweiz cialis coupons printable free generic cialis safe site to buy cialis online cialis e hiv wow look it cialis mexico
یکشنبه 11 آذر 1397 03:58 ق.ظ

Regards, Fantastic information!
canada discount drugs cialis cialis super kamagra cialis efficacit cialis side effects cialis super kamagra pastillas cialis y alcoho generic cialis cialis generico milano cialis en mexico precio cialis 05
شنبه 10 آذر 1397 04:29 ب.ظ

You actually revealed this perfectly.
no prescription cialis cheap buying cialis on internet cialis in sconto cialis 20 mg effectiveness callus cialis generico en mexico when can i take another cialis click now cialis from canada cialis daily dose generic cialis 20 mg best price
شنبه 10 آذر 1397 03:34 ق.ظ

Cheers! An abundance of knowledge!

the best choice cialis woman when can i take another cialis cialis 10mg prix pharmaci price cialis wal mart pharmacy cialis 05 cialis pills in singapore cialis 5 effetti collaterali cialis 200 dollar savings card acheter du cialis a geneve purchasing cialis on the internet
جمعه 9 آذر 1397 04:33 ق.ظ

You have made your position pretty effectively!.
tadalafil 20mg cilas viagra cialis levitra we use it cialis online store click here cialis daily uk cialis price thailand side effects of cialis buy cialis uk no prescription trusted tabled cialis softabs cialis usa cost
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:10 ب.ظ

You reported it wonderfully!
cialis 5 mg para diabeticos only best offers cialis use cialis 05 click here to buy cialis ou acheter du cialis pas cher cialis prezzo in linea basso cialis efficacit cialis italia gratis cialis generico cialis super acti
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:16 ق.ظ

You expressed this superbly.
prix de cialis price cialis per pill cialis patentablauf in deutschland click here take cialis cialis 5 mg funziona dose size of cialis prescription doctor cialis ou trouver cialis sur le net effetti del cialis tadalafil tablets
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:40 ق.ظ

You made your point extremely effectively!.
cialis 20mg preis cf cialis patentablauf in deutschland cialis tablets for sale effetti del cialis cialis uk next day achat cialis en itali cialis uk cialis great britain prix cialis once a da cialis name brand cheap
جمعه 20 مهر 1397 04:48 ق.ظ

Thank you! Useful stuff!
buy levitra cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg buy levitra generic levitra 10 mg prezzo buy levitra levitra online buy generic levitra buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 04:39 ب.ظ

Thank you, I value this!
brand cialis nl prescription doctor cialis enter site very cheap cialis prescription doctor cialis where cheapest cialis cialis flussig low dose cialis blood pressure how to buy cialis online usa cialis sicuro in linea cuanto cuesta cialis yaho
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:46 ق.ظ

Effectively spoken genuinely. .
trust pharmacy canadian pharmacy near me canadian rx world pharmacy trusted pharmacy canada canadian online pharmacies rated buy viagra usa drugs for sale online online pharmacies of canada canadian pharmaceuticals online canada online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:24 ق.ظ

Thanks! Loads of stuff!

where to buy viagra without a prescription buy viagra overnight shipping how to buy generic viagra online buying viagra online uk how to buy viagra safely online how to find viagra buy viagra next day delivery viagra for sale online generic viagra purchase cheap generic viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:56 ب.ظ

Well spoken without a doubt! !
cialis without a doctor's prescription cialis generisches kanada achat cialis en suisse cialis with 2 days delivery free cialis achat cialis en europe trusted tabled cialis softabs only best offers 100mg cialis we use it 50 mg cialis dose cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:53 ق.ظ

You actually expressed that really well.
cialis generic cialis dosage recommendations cialis rckenschmerzen generic cialis at walmart cialis for sale south africa wow cialis tadalafil 100mg generic cialis we like it cialis price cialis tadalafil online prescription doctor cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:09 ب.ظ

Thanks a lot! I like this!
cialis professional from usa we recommend cialis best buy bulk cialis order cialis from india buy original cialis canadian cialis the best site cialis tablets buy cheap cialis in uk cilas cialis manufacturer coupon
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:25 ق.ظ

Many thanks. Loads of postings!

online pharmacy usa viagra alternative can i buy viagra buy viagra uk pharmacy generic viagra online usa buy viagra 25mg viagra to buy uk buy viagra internet sildenafil uk buy where to buy viagra online uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:10 ب.ظ

Incredible quite a lot of good material.
cialis super acti cialis online fast cialis online cialis kamagra levitra cheap cialis cialis for sale south africa cialis italia gratis cialis for sale only now cialis 20 mg cialis per paypa
شنبه 6 مرداد 1397 11:44 ب.ظ
I got this website from my pal who told me about this website and now this time I am browsing this web
site and reading very informative posts here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

.