تبلیغات
همه چیز اینجاست - توسعه مشارکت در کمیته امداد امام خمینی
همه چیز اینجاست
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان مقاله: بررسی راهکارهای موثر توسعه ی مشارکت های مردمی در
کمیته امداد امام خمینی (ره)
عبدالرضا هژبر راجعونی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده:
مقاله حاضر با هدف تشریح و تبیین مشارکت های مردمی در کمیته امداد امام خمینی
(ره)انجام گرفته، حاصل پژوهش اسنادی، کتابخانه ای و بر اساس تجربی مورد
بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، تعریف مشارکت های مردمی، توسعه،
تاریخچه مشارکت های مردمی و روش تعامل با مردم مورد بررسی قرار گرفته است
که نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در توسعه مشارکت های مردمی مفید باشد.
چراکه به نظر می رسد کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از 35 سال تلاش و خدمت
فراگیر و مخلصانه در مرحله تجدید قوا و تقویت با جایگزینی نیروی انسانی جدید
قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: تعامل و مردم، توسعه و مشارکت های مردمی
مقدمه:
در دین مبین اسلام دو نوع عبادت فرض است:
یک( عبادتی که بیشتر جنبه فردی داشته مثل: نماز، روزه، قرائت قرآن و ... که در آن
انسان مستقیما با خداوند راز و نیاز می کند.
دو) عبادتی که بیشتر جنبه اجتماعی دارد مانند: انفاق، احسان، صدقه و ... که در آن
انسان از طریق کمک به همنوع خودش مسیر تقرب را می پیماید.
در این زمینه و به عنوان نمونه یکی از مشخصه های مهم و بی بدیل در جامعه اسلامی
نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که به دلیل مردمی بودن(مشارکتی)
توانسته است پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خدمات متنوع خود را در
همه نقاط ایران بگستراند. بهره مندی از چنین محبتی را در کمتر کشوری همانند
کشور عزیزمان می توان جستجو نمود اکثر مشارکت های خودجوش در تفکرات،
باورها و اعتقادات مذهبی و دینی این مردم ریشه ای عمیق دارد اعتقاداتی که آنان را
همانند زنجیری محکم و استوار به یکدیگر متصل نموده است.
امروزه مقوله ی مشارکت مردم شرط موفقیت و توفیق در هرنوع برنامه کلان اقتصادی،
اجتماعی و توسعه به شمار می رود و علت این امر هم گسترگی و تنوع زمینه های
مشارکت است. مشارکت به صورت یک اصل اعتقادی مورد احترام و توجه است و
به صورت یک اصل در فرهنگ ما رسوخ کرده و در تمام مراسمات و فعالیت های
ما ریشه دوانیده است.
تعریف مشارکت:
از مشارکت تفسیرها و تعاریف زیادی بیان شده است. کلمه مشارکت در لغت به
معنی شرکت کردن است. در جامعه شناسی، مشارکت به معنای حالت یا وضعی
می باشد که فرد به گروهی خاص تعلق داشته و سهمی در آن دارد اما مشارکت گاهی
به معنی شرکت فعالانه در گروه جهت به ثمر رساندن یک فعالیت اجتماعی است.
در حقیقت مشارکت به فرآیندی اطلاق می شود که افراد طی آن اقدام به عمل جمعی
هدف از مشارکت، « . نموده یا رفتار خود را معطوف به تحقق هدفی مشترک می نمایند
». توانمندسازی افراد برای مشارکت خودجوش است
مشارکت مردمی می تواند اشکال و درجات گوناگونی پیدا کند. مانند: همکاری،
همیاری، همبستگی، سازگاری و ...
تعریف توسعه:
در حقیقت توسعه به معنای نوعی پیشرفت می باشد و عبارت است از تحول و
دگرگونی از وضعی به وضع دیگر.
تاریخچه مشارکت در ایران:
تاریخ مشارکت در امر کمک و یاری به دیگران در ایران به زمان های بسیار دورتر از
آنچه در اسناد و مدارک برجای مانده برمی گردد. بنابراین مشارکت مردم در محرومیت
زدایی از چهره جامعه در حقیقت یک خواست همگانی است. از این رو همه دستگاه
های مسئول در کشور باید خود را با این خواست هماهنگ سازند. ریشه های این
گونه همیاری به دشواری زندگی در طبیعت خشن و طاقت فرسای سرزمین ما مربوط
می شود. کمبود دائمی آب در اغلب نقاط ایران، زمستان های سخت مناطق کوهستانی،
طوفان های ویرانگر، سیل، زلزله و ... از جمله عواملی بودند که مردم این سرزمین
کهن را به تعاون و دستگیری به یکدیگر ترغیب می کرد.
در آیین های باستان ایرانیان را به روش های مختلف مشارکت به دستگیری و امداد
تشویق و ترغیب می کردند. در دین مبین اسلام نیز کمک و مساعدت به تنگدستان،
افراد سالخورده، ایتام و زنان بی سرپرست مورد تاکید فراوان است. با تدبیر در آیات
نورانی قرآن و احادیث متعدد نبوی و ائمه اطهار)ع( این نتیجه حاصل می شود که
دین مبین اسلام بیشتر از سایر ادیان به امر کمک و مساعدت به نیازمندان تاکید و
توصیه نموده است.
در مطالعه زندگی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار مصادیق کمک به افراد نیازمند،
محروم و مستمند را شاهد هستیم. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حضرت امام
خمینی(ره) بیان فرمودند که با توجه به آرمان های مقدس نظام، حضور مردم و
مشارکت آنان زمینه ساز توفیق و سربلندی نظام جمهوری اسلامی در تمامی
عرصه هاست و از آنجایی که کمک به محرومین و مشارکت مردم در زدودن فقر و
محرومیت امری اساسی و تعیین کننده است، بر همین اساس نهاد مقدس کمیته امداد
را جایگاهی برای سازماندهی ارزش های اعتقادی و تعمیق آن در رفتار و بینش افراد
جامعه دانستند.
روش های تعامل و مشارکت کمیته امداد با مردم:
به جهت زدودن فقر از جامعه ایجاد زمینه های مناسب جهت جذب کمک های مردمی
ضروری می باشد، به ویژه جامعه ای که از یک سو بر اساس الگوی اسلامی و وحدت
عقیده و مکتب استوار است و از سوی دیگر، باورهای ملی و فرهنگی نیز حس نوع
دوستی را تقویت می نماید. لذا همین باورهای دینی و مذهبی موجب می شود
نه تنها افراد جامعه نسبت به گرفتاری ها و مشارکت برادران و خواهران خود احساس
بی توجهی نکند بلکه در جهت یاری آن ها گام بردارند.
روش های مناسب جهت اخذ کمک های مردمی و جلب مشارکت آنان:
الف( طرح های مبتنی بر آموزه های قرآنی
اکرام ایتام
صدقات
نذورات
اطعام و افطاری
زکات مال
زکات فطریه
کفارات
آزادی زندانیان
کمک به حوادث غیر مترقبه و آسیب دیدگان حوادث
تامین جهیزیه
احسان دانش آموزی
جشن عاطفه ها
جشن نیکوکاری
فعالیت های داوطلبانه افراد و سازمان ها
جمع آوری کمک برای حمایت از مردم مسلمان و
مظلوم جهان
ب) طرح های ملی
ج) طرح های منطقه ای
محسنین
ب) طرح های ملی شفا
همیان مولا
احسان کشاورز
طرح رضوان
سایر طرح ها
راهکار های موثر در توسعه مشارکت های مردمی:
-1 تشکیل اتاق فکر از نخبگان فکری و علمی دانشگاهی جهت ارائه افکار نو و
راهکارهای جدید
-2 توجه به میراث ماندگار تجربه افرادی که طی سال های گذشته مخلصانه در این
مسیر اقدام نموده اند.
-5 ایام سازی بیشتر در کمیته امداد امام خمینی (ره) (عاطفه ها و نیکوکاری)
-4 استفاده از نیروهای داوطلب خصوصا جوانان و بالاخص زنان که می توانند نقش
موثری در افزایش جلب مشارکت های مردمی داشته باشند.
-3 جهت تبلیغ از برنامه سراسری تلویزیون استفاده گردد.
-6 ایجاد ارتباط هدفمند و هماهنگ با موسسات عام المنفعه، شبکه های مردمی و
خیرین به منظور توسعه مشارکت های مردمی در جامعه
-7 ایجاد بانک اطلاعات خیرین و موسسات عام المنفعه جهت تعامل با آنان.
نظرات بزرگان جهت کمک به همنوعان:
امام رضا (ع) می فرمایند: خداوند ثروتمندان را مکلف ساخته تا برای اداره امور
بیماران زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند. (نقل از عیون اخبار الرضا(ع) ،
 ج 2، ص 98
امام صادق (ع) می فرمایند: خدای متعال ثروتمندان و بینوایان را در اموال شریک قرار
داد، پس ثروتمندان حق ندارند به غیر شریکانشان بدهند )حکیمی، 1571 ، به نقل از
( وسائل، ج 6، ص 131)
با دقت در آیات قرآن آشکار می شود که یکی از اهداف اسلام از میان برداشتن
اختلافات و بی عدالتی های اجتماعی میان غنی و ضعیف است. برای رسیدن به این
هدف برنامه وسیعی در نظر گرفته است از جمله پرداخت مالیات های اسلامی از
قبیل زکات، خمس، صدقات و مانند آنان و تشویق به انفاق و قرض الحسنه و کمک
های مختلف مالی و از همه مهمتر زنده کردن روح ایمان و برادری در میان مسلمانان مکارم شیرازی، 1574 ، ج 2، ص 517
نتیجه:
از آنجاییکه انسان ها بر فطرت اجتماعی خلق شده اند و مدنی بالطبع هستند. برحسب
ضرورت، زندگی آنها هم بر پایه اجتماع بنا شده و همین امر سبب شده تا برای بهبود
و رفاه حال همنوعان و رفع مشکلات و تنگناهای گروه های نیازمند جامعه به کمک
به همنوع خود اقدام کنند و در راه رسیدن به هدف خود یعنی یاری رساندن به
نیازمندان جامعه گام های موثری را بردارند.
همچنین فراهم نمودن مسیر مناسب برای احیاء و ترویج فرهنگ حسنه انفاق از طریق
نهادینه کردن مشارکت مردم سبب خواهد شد تا کمیته امداد امام خمینی (ره) در
گشودن فضای اعتماد برای دستیابی به خدمات مطلوب به محرومین با اتکا به کمک
های مردمی به موفقیت های بیشتر برسد. در این زمینه ویژگی برجسته مشارکت افراد،
داوطلبانه بودن آن هاست. زیرا نتایج نشان دهنده آن است در فعالیت هایی که افراد
داوطلبانه حضور پیدا می کنند میزان موفقیت بسیار بالا خواهد بود و برعکس در
فعالیت های که افراد مجبور به مشارکت شوند، میزان موفقیت پایین خواهد بود.
منابع:
1) حسینی بهشتی سید علیرضا و هادی 1593 ، نقش اعتمادسازی در افزایش مشارکت
عمومی از دیدگاه امام خمینی (ره)
2) حکیمی، محمد، به نقل از وسائل الشیعه، جلد 2
5)طوسی، محمد علی 1571 ، مشارکت به چه معناست؟، فصلنامه ی مدیریت دولتی
4)فراهانی فرد، سعید 1571 ، نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام
3)مجموعه مقالات همایش ملی توسعه ی مشارکت های مردمی 1599 ، چاپ اول
6)محسنی، منوچهر 1578 ، بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی –
فرهنگی در ایران
7) مکارم شیرازی، ناصر 1574 ، تفسیر نمونه، جلد دوم و سوم و هشتم، چاپ اول
                "خدایا چنان کن سرانجام کار    تو خشنود باشی و ما رستگار"
نوع مطلب : علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 29 بهمن 1393
جمعه 20 مهر 1397 04:48 ق.ظ

Thank you! Useful stuff!
buy levitra cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg buy levitra generic levitra 10 mg prezzo buy levitra levitra online buy generic levitra buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 04:39 ب.ظ

Thank you, I value this!
brand cialis nl prescription doctor cialis enter site very cheap cialis prescription doctor cialis where cheapest cialis cialis flussig low dose cialis blood pressure how to buy cialis online usa cialis sicuro in linea cuanto cuesta cialis yaho
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:46 ق.ظ

Effectively spoken genuinely. .
trust pharmacy canadian pharmacy near me canadian rx world pharmacy trusted pharmacy canada canadian online pharmacies rated buy viagra usa drugs for sale online online pharmacies of canada canadian pharmaceuticals online canada online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:24 ق.ظ

Thanks! Loads of stuff!

where to buy viagra without a prescription buy viagra overnight shipping how to buy generic viagra online buying viagra online uk how to buy viagra safely online how to find viagra buy viagra next day delivery viagra for sale online generic viagra purchase cheap generic viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:56 ب.ظ

Well spoken without a doubt! !
cialis without a doctor's prescription cialis generisches kanada achat cialis en suisse cialis with 2 days delivery free cialis achat cialis en europe trusted tabled cialis softabs only best offers 100mg cialis we use it 50 mg cialis dose cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:53 ق.ظ

You actually expressed that really well.
cialis generic cialis dosage recommendations cialis rckenschmerzen generic cialis at walmart cialis for sale south africa wow cialis tadalafil 100mg generic cialis we like it cialis price cialis tadalafil online prescription doctor cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:09 ب.ظ

Thanks a lot! I like this!
cialis professional from usa we recommend cialis best buy bulk cialis order cialis from india buy original cialis canadian cialis the best site cialis tablets buy cheap cialis in uk cilas cialis manufacturer coupon
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:25 ق.ظ

Many thanks. Loads of postings!

online pharmacy usa viagra alternative can i buy viagra buy viagra uk pharmacy generic viagra online usa buy viagra 25mg viagra to buy uk buy viagra internet sildenafil uk buy where to buy viagra online uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:10 ب.ظ

Incredible quite a lot of good material.
cialis super acti cialis online fast cialis online cialis kamagra levitra cheap cialis cialis for sale south africa cialis italia gratis cialis for sale only now cialis 20 mg cialis per paypa
شنبه 6 مرداد 1397 11:44 ب.ظ
I got this website from my pal who told me about this website and now this time I am browsing this web
site and reading very informative posts here.
سه شنبه 12 تیر 1397 07:54 ق.ظ
Thanks foг some other gгeat post. Ꮃhere else mаy anyone get that type of
info inn ѕuch ɑ perfect way oof writing? Ι've a presentation subsequent ԝeek, and I'm аt thе search ffor such іnformation.
چهارشنبه 30 خرداد 1397 10:25 ب.ظ
I reаlly lіke youг blog.. verү nice colors & theme.

DiԀ yoս design this website үourself orr ɗid yoս
hire ѕomeone to do it fоr уou? Plz reply as I'm looҝing
tto create mу oԝn blog and would ⅼike to find oᥙt ԝhere u ցot this from.

many tһanks
یکشنبه 27 خرداد 1397 04:16 ب.ظ
Heya і am fοr thе fіrst tіme heгe. Ӏ fоund this board
and І find It really useful & іt helped me оut much.
I hope to give ѕomething bɑck and aid otheгs like ʏou helped me.
شنبه 26 خرداد 1397 07:36 ق.ظ
Hi this iis somewhat of off topic but Ӏ wаs wanting to know if blogs usе WYSIWYG editors οr if you have to manually code
ѡith HTML. I'm starting а blog soon butt һave no coding know-hoԝ sо I wanted t᧐ get advice from somе᧐ne ԝith experience.
Ꭺny help would be ցreatly appreciated!
چهارشنبه 23 خرداد 1397 06:05 ب.ظ
Hеllo Τhere. I foᥙnd уour blog using msn. Tһis is a
really weⅼl ѡritten article. I'll bе sure to bookmark it andd return to reɑd moгe oof уour usefrul info.

Τhanks for thhe post. Ӏ will definiteⅼy return.
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:47 ق.ظ

You've made the point!
brand cialis nl cialis canadian drugs cialis patentablauf in deutschland cialis price in bangalore cialis generico en mexico only now cialis for sale in us cialis mit grapefruitsaft cialis farmacias guadalajara enter site natural cialis cialis for sale
جمعه 28 اردیبهشت 1397 11:20 ب.ظ
Veery ggood information. Lucky me I found your blog by accident (stumbleupon).
I have saved it for later!
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:42 ب.ظ

You said this wonderfully!
female cialis no prescription usa cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis online deutschland cialis prezzo di mercato buy cialis online cialis coupons printable cialis name brand cheap cialis mit grapefruitsaft cialis baratos compran uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:55 ب.ظ

You actually said that fantastically.
where to buy viagra pills buy viagra online order where can you buy viagra online safely where to purchase viagra buy brand viagra buy viagra online australia where can i buy cheap viagra online pharmacy viagra uk viagra cheap no prescription buy cheap viagra pills online
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 06:14 ب.ظ
I was wondering iff youu ever thouhht of changing thhe lazyout of your website?

Its very wekl written; I loe wat youve got
to say. But magbe yyou coiuld a little more inn thee way of
content sso peole could connect with it better.
Youve goot ann awul lott off text for onpy havung onee or two images.
Maybe yoou cohld spache iit outt better?
شنبه 1 اردیبهشت 1397 08:16 ق.ظ
There's certainly a lot to kno abouut thhis issue.

I lokve aall the points yyou made.
شنبه 18 فروردین 1397 06:27 ق.ظ

Many thanks! I appreciate this!
buying cialis in colombia cialis professional from usa cialis from canada generic cialis at walmart generic cialis cialis baratos compran uk cialis generika cialis soft tabs for sale we use it 50 mg cialis dose generic cialis at walmart
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:52 ق.ظ

Beneficial material. Regards.
cialis australian price generic cialis tadalafil buy cialis online cheapest warnings for cialis tesco price cialis online cialis cialis soft tabs for sale calis weblink price cialis cialis cipla best buy
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:05 ب.ظ
نوشتن مقاله نیز سرگرم کننده است، اگر بعد از آن می توانید نوشتن را آشنا کنید
اگر نه پیچیده است برای نوشتن.
یکشنبه 6 اسفند 1396 12:56 ب.ظ
وبلاگ فوق العاده شما در اینجا وجود دارد، اما من مایل بودم بدانم اگر شما از هر انجمن گفتگوهای کاربر می دانستید که موضوعات مشابه در مورد این موضوع را پوشش می دهد
مقاله؟ من واقعا دوست دارم بخشی از گروهی باشم که در آن می توانم بازخوردی از سایر افراد با تجربه ای که منافع مشابه را به اشتراک می گذارند، دریافت کنم.

اگر شما هر گونه توصیه، لطفا اجازه دهید
من می دانم با تشکر!
شنبه 5 اسفند 1396 02:32 ق.ظ
سلام، من فکر می کنم که وب سایت شما ممکن است مشکالت مربوط به سازگاری مرورگر را داشته باشد.
هر وقت نگاهی به وب سایت شما در Safari برمی دارم، به نظر می رسد خوب است اما با باز کردن در اینترنت اکسپلورر، برخی از مسائل همپوشانی وجود دارد.
من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم! غیر از این، وبلاگ عالی!
پنجشنبه 3 اسفند 1396 08:15 ب.ظ
سلام! من وبلاگ شما را برای مدت زمان طولانی خواندم
و در نهایت شجاعت به جلو رفت و به شما فریاد از
آستین تگزاس! فقط میخواستم یاد آوری کنم شغل خوب و بزرگت را حفظ کنی!
دوشنبه 2 بهمن 1396 07:33 ب.ظ
این واقعا جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.
من به فید RSS شما پیوستم و منتظر جستجوی بیشتر هستم
پست عالی شما همچنین، سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشتم!
جمعه 24 آذر 1396 08:29 ب.ظ
من لذت می برم، به من منجر می شود، فقط آنچه را که داشتم کشف کردم
به دنبال شما شکار چهار روزه خود را تمام کرده اید خداوند شما را مردمی کند داشتن یک
روز عالی. خدا حافظ
پنجشنبه 9 آذر 1396 07:26 ب.ظ
نگران نباشید، تمایل دارید که مقاله خود را شگفت زده کنید. وضوح به شما قرار داده شده است به سادگی بزرگ و من می توانم فرض کنید شما یک
حرفه ای در این موضوع. خوب با اجازه شما اجازه بدهید که برگردم
خوراک خود را به روز نگه دارید با پست قریب الوقوع. با تشکر از شما یک میلیون و لطفا در کار پاداش ادامه دهید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

.